Hustad, Bent-Cato og Soelberg, Frode | Strømsvik, Clara Luckner

Arbeidsnotatet er en undersøkelse av hvilket potensial det er for å rekruttere flere fosterforeldre i befolkningen, og kan karakteriseres som en målgruppeanalyse. Prosjektet er finasiert av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) og har til formål å forbedre rekrutteringsarbeidet av fosterforeldre. Arbeidsnotatet er en delrapport og skal utgjøre en grunnlag for videre utviklingsarbeid for å rekruttere flere fosterforeldre. Hvilket potensial er det for å rekruttere egnede fosterforeldre?

32 s., utgitt av Nordlandsforskning i 2015.