Axelsdottir, Brynhildur og Biedilæ, Sølvi

Denne systematiske oversikten viser at det er usikkert om videreopplæring og støtte for fosterforeldre har effekt på atferdsvansker og psykisk helse hos fosterbarn. De fant ingen dokumentasjon for effekt på stabilitet i plasseringen. De ulike studiene hadde store forskjeller i resultatene, og det er usikkert om forskjellene skyldes typen opplæring, kulturelle forskjeller eller forskjeller hos deltakerne. Både opplæringen, deltakerne og hvordan de målte resultatene varierte også mye. Dessuten hadde mange av de inkluderte studiene metodiske svakheter. Derfor er det usikkert hvor pålitelige resultatene er.

Utgitt av RBUP Øst og Sør i 2014.