Fjær, Eivind Grip

Denne rapporten har to deler. I første del presenteres nordisk og annen internasjonal forskning om situasjonen til barn og unge med foreldre som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Forskningen dreier seg om betydningen av hvordan barnet er kommet inn i familien, om det er signifikante forskjeller mellom barn og unge i lhbt-familier og andre familier når det gjelder seksuell orientering, mental helse, sosial tilpasning, skoleprestasjoner og mobbing. Dessuten undersøkes barn og unges egne oppfatninger. Gjennomgangen har bidratt med mye ny kunnskap, og peker på viktige, udekkede områder som bør utforskes framover. I tillegg diskuteres muligheter og begrensninger når det gjelder å beregne hvor mange barn og unge i Norge som har lhbt-foreldre

92 s., utgitt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i 2013.