Christiansen, Øivin og Thomsen, Eva Anne | Hellem, Veslemøy

Prosjektet har hatt et tredelt formål. For det første skulle det utvikles en metodikk de ansatte i barneverntjenesten kan benytte når de skal evaluere hjelpetiltak i enkeltsaker. For det andre skulle metodikken prøves ut i et slikt omfang at det ble samlet tilstrekkelig med erfaringer til å vurdere metodikkens hensiktsmessighet. Det tredje formålet, som også var en forutsetning for de to første, var å tilrettelegge for at endret praksis, når det gjelder systematisk evaluering skulle kunne realiseres

28 s., utgitt av Kommunenes Sentralforbund i 2012.