Wetrhus, Astrid

Denne studien undersøker hvordan barns informasjon om omsorgssvikt, gitt i barnesamtaler i barnevernet, får konsekvenser for saksbehandlingen i barnevernssaken. Jeg ønsket å undersøke på hvilken måte barnevernet håndterte barnas informasjon, og hvordan barnas perspektiver farget saksbehandlingen i etterkant av barnesamtalen. Derigjennom har det vært en intensjon å undersøke hvorvidt det kan sies at barna reelt sett har medvirket i egne barnevernssaker

96 s., utgitt av Høgskolen i Oslo i 2009.