Nuland, Bjørn Richard og Hjort, Jens Lunnan | Fløtten, Tone | Backe-Hansen, Elisabeth

Kompetanse- og utviklingstiltak i barnevernet og sosialtjenesten for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge har vært iverksatt siden 2004 for å bedre situasjonen til barn, unge og familier. Dette er ett av flere statlige virkemidler i kampen mot barnefattigdom, gjennomført av Barne- og likestillingsarbeidet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i form av to tilskuddsordninger. Tilskuddsordningene har vært benyttet av en rekke kommuner og bydeler mellom 2004 og 2008, etter søknad fra henholdsvis barneverntjenesten og sosialtjenesten. I denne rapporten evalueres disse tilskuddsordningene..På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og NAV Drift og utvikling.

120 s., utgitt av FAFO i 2009.