• Sundstedtråkka
  Sundstedtråkka
 • Kantum
  Kantum
 • I stua på Kantum har vi en god peis og bordtennisbord
  I stua på Kantum har vi en god peis og bordtennisbord
 • På kjøkkenet på Kantum koser vi oss sammen.
  På kjøkkenet på Kantum koser vi oss sammen.
 • På aktivitetsrommet på Sundstedtråkka har vi biljardbord
  På aktivitetsrommet på Sundstedtråkka har vi biljardbord
 • Fra stua på Sundstedtråkka kan vi gå rett ut på terrassen.
  Fra stua på Sundstedtråkka kan vi gå rett ut på terrassen.
Vi som jobber her

Vi som jobber her

Sundstedtråkka har en tredelt turnus fordelt på dagvakt, kveldsvakt og våkne nattevakter. På Kantum jobber de ansatte sammenhengende i to til tre døgn før de har syv dager fri.

De fleste er sosionomer, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, lærere, førskolelærere og ansatte med yrkesrettet relevant realkompetanse.

Sundstedtråkka har et akutt-team som består av tre ansatte. Disse er alltid tilgjengelige når det kommer nye ungdommer, eller de får andre henvendelser om kriser.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Vi er en akuttinstitusjon for ungdom som er i en utsatt situasjon og trenger umiddelbar hjelp, og som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme.

Sammen med ungdommen som kommer til oss lager vi en plan for oppholdet. Vi prøver å bruke de virkemidlene vi er enige om for å nå de målene vi har satt.

Faglig veileder

En faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere.

Vi er opptatt av familien som en ressurs for ungdommen.  Vi legger til rette for familieråd i akutte saker der dette er en ønsket metode.

Brukerundersøkelse

I løpet av den tiden ungdommen bor hos oss, ønsker vi at ungdommen svarer på en brukerundersøkelse. Svarene bruker vi i vårt forbedringsarbeid.  

Ungdommen skriver ikke navn på besvarelsen så svaret kan ikke spores direkte tilbake til ungdommen.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Når du kommer hit

Bli kjent

Når du kommer til institusjonen første gang møter du en som har spesielt mye erfaring i å møte ungdommer i en krisesituasjon. Vi gir deg informasjon og sammen finner vi ut hva du mangler eller trenger for å bo hos oss. Når du er klar møter du de andre ungdommene.

For at vi skal bli kjent med hverandre må vi snakke og være sammen. Vi er derfor opptatt av å være sammen med deg, gjøre aktiviteter sammen eller ta en prat.

På den første vanlige arbeidsdagen etter at du kommer til oss, har vi et avklaringsmøte. På dette møtet deltar du, dine foreldre/foresatte, barneverntjenesten, inntaksrådgiver, noen fra institusjonen og eventuelt andre sentrale personer. I møtet legger vi en plan for oppholdet, hvor lang tid, spesielle behov, skolegang, kontakt og samarbeid med foresatte og nettverk.

Helsesjekk

Alle ungdommer som kommer til oss skal i utgangspunktet gjennomføre legeundersøkelse før de flytter inn. Dersom ikke dette er mulig, vil vi sørge for legeundersøkelse det første døgnet etter at du kommer.

Ta med

Fint om du tar med deg klær og toalettartikler. Vi betaler ting som er nødvendige for deg mens du bor her. Har du telefon, kan du ta den med.

Vi har eget låsbart skap til pc'er eller andre verdisaker om du trenger det. Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder eller noe du er spesielt glad i. Kjæledyret ditt kan du ikke ta med. 

Hverdagen din hos oss

Ukeplan

På Kantum og Sundstedtråkka har vi ukeplaner. Disse lager vi sammen på fellesmøte en gang i uken. På planen setter vi inn samvær med familie og venner, aktiviteter for den enkelte ungdom, fellesaktiviteter, skole, jobb og annet.

Døgnrytme

Vi har en fast døgnrytme. Det betyr faste tidspunkt for å stå opp, legge seg og for måltider.

Skole og jobb

Det er viktig for ungdom å gå på skolen. Foreldre/foresatte har sammen med skolen et hovedansvar for den opplæringen du får. Vi som jobber på Sundstedtråkka ungdomssenter akutt skal legge til rette for at du kan gjennomføre skolegangen din, avsette tid til lekser og lignende.

Alle barn og unge har rett og plikt til å gå på grunnskolen, 1.-10. klasse. Etter å ha fullført grunnskolen har ungdom rett til tre års videregående opplæring. Vi samarbeider tett med skolene, og har fastsatt tid hver ettermiddag til leksearbeid. Ved behov samarbeider vi med Oppfølgingstjenesten og/eller NAV for ungdommer som ikke ønsker eller har mistet muligheten til å gå på videregående skole.

Fritid og aktiviteter

Vi hjelper deg til å fortsette med den aktiviteten du allerede driver med eller å finne andre typer fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, gjør vi gjerne ting sammen med deg - enten alene eller med noen av de andre som bor her. I tillegg legger vi opp til forskjellige aktiviteter og turer i helger og ferier.

Regler

Å ha en god hverdag avhenger ofte av at vi vet hva som skal skje og hva som er forventet av oss og andre. Derfor har vi regler som hjelper oss å leve sammen. Når du kommer hit går vi sammen gjennom reglene for rommet ditt, innetider og annet som er viktig for deg.

De tre viktigste reglene våre er:

 • Vi skal ha et rusfritt miljø.
 • Vi skal ha en hyggelig og høflig tone mellom oss basert på gjensidig respekt, og fri for truende og voldelig atferd.
 • Vi følger de lover og regler som gjelder i samfunnet.

Det er ikke lov å røyke inne. Alle rydder og vasker sine egne rom og bad. Du får veiledning og hjelp av en voksen om du trenger det.

Du får ukelønn en fast dag i uka.

Telefon

Du får lov til å bruke mobiltelefonen din så lenge du viser at du er ansvarlig og respekterer reglene vi er blitt enige om. Bruker du telefonen til noe vi mener er til skade for deg selv tar vi den fra deg for en periode.

Samarbeid med familie og nettverk

Vi er opptatt av å ha god kontakt med foreldrene/foresatte under opphold på Sundstedtråkka ungdomssenter akutt.

Under oppholdet

For mange ungdommer er familien de viktigste støttespillerne. Vi ønsker derfor å ha et så tett samarbeid med familien og nettverket som mulig. Vi er opptatt av å finne ut hva du og familien forventer av oppholdet og vil involvere dem i hverdagen og utviklingen. Noen fra familien eller nettverket deltar i samarbeidsmøte som jobber med mål og utvikling.

Besøk, hjemreise og kontakt

Foreldre, søsken og andre er velkommen på besøk på ettermiddagene eller i helgene. Vi hjelper deg også gjerne med å kontakte gode venner du kan ha besøk av. Dere kan ta imot besøk på fellesrommene og på egne rom. Besøk avtales med en voksen. Ungdommene kan også reise hjem til foreldrene eller andre i nettverket mens de er hos oss, hvis dette blir vurdert som bra for dem. På samarbeidsmøtet lager vi en plan for dette.

Vi vil høre din mening

I løpet av den tiden du bor hos oss er vi opptatt av at du sier ifra til oss hvis det er ting du reagerer på eller ikke liker. Vi håper også at du vil fylle ut en brukerundersøkelse som du vil få utdelt. Vi jobber stadig med å forbedre vårt arbeid på institusjonen og da trenger vi din ærlige tilbakemelding på hvordan du har opplevd oppholdet.

Du skal ikke skrive navn på besvarelsen din så svaret ditt kan ikke spores direkte tilbake til deg.

Rettigheter når du bor på institusjon

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Akutt bistand i hjemmet

Akutt bistand i hjemmet

Akutt bistand i hjemmet er et tilbud ungdommen og familien får en kort periode. De får hjelp til å takle den akutte situasjonen de er i.

Vurderer hjelp på institusjon eller hjemme

Når en ungdom trenger hjelp på kort varsel, vurderer vi sammen med barneverntjenesten om vi bør gi hjelp der ungdommen bor i stedet for på institusjon. Familien kan få hjelp hjemme før ungdommen flytter til oss, men også mens de er her.

Når vi gir hjelp hjemme er det for at foreldrene kan fortsette å ha omsorgen, også i krisen som har oppstått. Fosterforeldre kan også få denne hjelpen. De forestatte må selv ønske å motta hjelp og veiledning hjemme.

Oppstartmøte

Hjelp i hjemmet starter med et oppstartsmøte. På møtet deltar ungdommen og foresatte, miljøterapeuten som skal koordinere hjelpen, barneverntjenesten og eventuelt andre som er viktige for ungdommen. I dette møtet blir vi enige om hvilken hjelp som er riktig for ungdommen og familien. Sammen med en miljøterapeut lager familien en plan for hvordan de skal ha det hjemme i den perioden vi bistår.

En miljøterapeut kommer på besøk og har møter med ungdommen og familien. Vi har også hyppig telefonkontakt. Når og hvor ofte avtaler vi med de foresatte. Familien kan til enhver tid kontakte institusjonen for råd og veiledning.

Våre beredskapshjem

Våre beredskapshjem

Et beredskapshjem er et fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for ungdommen inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til de flytter tilbake til foreldrene sine.

Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt har 20 beredskapshjem som tar imot ungdom. Disse hjemmene holder til i et ganske stort geografisk område. 

 • Et beredskapshjem er en familie bestående av to voksne med eller uten egne hjemmeboende barn hvor den ene voksne har oppdrag som omsorgsperson på full tid
 • Beredskapshjemmene tar i mot barn og unge på bakgrunn av barneverntjenestens vedtak etter Lov om barneverntjenester §§ 4-6, 1. og 2. ledd, 4-4, 4. ledd og unntaksvis 4-17, jfr. 4-12
 • Beredskapshjem kan også ta i mot søsken
 • Oppholdstiden er inntil tre måneder (kan forlenges)
 • Beredskapshjemmene følger den samme veilederen som akuttinstitusjonene.

Beredskapshjemmene får regelmessig individuell veiledning av en konsulent, og deltar i gruppeveiledning med avdelingsleder eller familieterapeut og psykolog.

Avklaringsmøte

Det holdes et avklaringsmøte første arbeidsdag etter at ungdommen har flyttet i beredskapshjem.

En forutsigbar hverdag

Det legges til rette for at ungdommen kan gå på den nærmeste skolen dersom ungdommen ikke kan fortsette på sin tidligere skole. Det legges også til rette for at de skal fortsette med fritidsaktiviteter de allerede er med på eller få mulighet til å delta på nye aktiviteter.

Det er fire familieterapeuter som følger opp beredskapshjemmene.

Brukerundersøkelse

I løpet av tiden i beredskapshjemmet ønsker vi at ungdommen fyller ut en brukerundersøkelse som vi bruker i vårt forbedringsarbeid.

Sundstedtråkka

Dette har vi hos oss
 • Billiardbord
 • Bordtennis
 • Eget rom
 • Felles TV-rom
 • Stor uteplass og plen
 • Trådløst nettverk
Nærområdet

Nærområdet

Sundstedtråkka ligger nær Hokksund sentrum.

Skole

Fritidstilbud

Hokksund er en liten by med mange forskjellige butikker, kafeer, svømmehall og treningssenter som Salto og Trening for deg.

Det er mulig å fiske i skogsvann og elven, og om sommeren er det kort avstand til badevann hvis man bruker bil. Vi har flotte friluftsområder rett i nærheten og kan bruke lysløype eller reise til en alpinbakke hvis vi ønsker å bruke ski.

Transport

Det er kort vei til busstopp og jernbanestasjon, og det er gode buss og togforbindelser.

Kantum

Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Felles TV-rom
 • Bordtennis
 • Trådløst nettverk
 • Stor uteplass og plen
Nærområdet

Nærområdet

Kantum ligger nær Hokksund sentrum.

Skole

Fritidstilbud

Hokksund er en liten by med mange forskjellige butikker, kafeer, svømmehall og treningssenter som Salto og Trening for deg.

Det er mulig å fiske i skogsvann og elven, og om sommeren er det kort avstand til badevann hvis man bruker bil. Vi har flotte friluftsområder rett i nærheten og kan bruke lysløype eller reise til en alpinbakke hvis vi ønsker å bruke ski.

Transport

Det er kort vei til busstopp og jernbanestasjon, og det er gode buss og togforbindelser.

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken samt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

 

De voksne her hjelper meg med det jeg trenger hjelp til.» (Aurora, 16 år)
 • Boende etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4.26
 • Hjelp til familier med ungdom mellom 13 og 18 år som trenger hjelp i akutte situasjoner
 • 19 beredskapshjem
 • To institusjonsavdelinger
 • Akutt bistand i hjemmet som et alternativ til plassering på institusjon
 • Oppholdet kan vare fra én dag eller til et nytt sted å bo er funnet
 • Plass til ni ungdommer
Besøksadresse

Storgata 62, 3300 Hokksund

Postadresse

Postboks 2230, 3103 Tønsberg

Telefon

Direkte - 466 17 830

Ved behov for akuttplass

Akutthenvendelser til enheten

 • Telefon 466 18 487
Epost
sundstedtrakka.ungdomssenter.akutt@bufetat.no
Anita Antunez
Anita Antunez
Enhetsleder

Tlf: 466 18 484