• Bønesstølen
  Bønesstølen
 • Stuen på Bønesstølen
  Stuen på Bønesstølen
 • Stuen på avdeling Bønesstølen
  Stuen på avdeling Bønesstølen
 • Avdeling Bønesskogen
  Avdeling Bønesskogen
 • Kjøkkenet på avdeling Bønesskogen
  Kjøkkenet på avdeling Bønesskogen
 • Stuen - avdeling Bønesskogen
  Stuen - avdeling Bønesskogen
Bønesstølen

Bønesstølen

Bønesstølen er en avdeling under Bjørgvin ungdomssenter. Avdelingen er en institusjon for ungdom mellom 13 og 18 år med rus og adferdsvansker.  Arbeider utfra Læringsbasert rusbehandling (LBR). Plassering etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26.

Bønesskogen

Bønesskogen

Bønesskogen er en avdeling under Bjørgvin ungdomssenter. Avdelingen er en institusjon for ungdom mellom 13 og 18 år med rus og adferdsvansker.  Arbeider utfra Læringsbasert rusbehandling (LBR). Plassering etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26.

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Hordaland fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Fylkesmannen skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Fylkesmannen besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Fylkesmannen. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Vi opplever en gjensidig respekt i samarbeidet med dere (saksbehandler i barneverntjenesten)
 • Institusjon for ungdom mellom 13 og 18 år med rus og adferdsvansker
 • Målgruppen er ungdom plassert etter barnevernloven paragrafene 4-24 og 4-26)
 • 8 plasser, fire i hvert hus, ca. 1 km mellom husene
 • Arbeider utfra Læringsbasert rusbehandling (LBR).
 • Oppholdets varighet: fra 6 mnd. og inntil 1 år, med en avgrenset oppfølgingsperiode som gjøres i samarbeid med barneverntjenesten
Besøksadresse

Bønesstølen 13, 5154 Bønes

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 19 080

Epost
bjorgvin.ungdomssenter@bufetat.no
Nina Thorbjørnsen
Nina Thorbjørnsen
Leder

Tlf: 466 18 891