Dette er tiltak som gjerne benyttes i familier med lite nettverk, som har dårlig økonomi eller der barna trenger flere opplevelser, og andre rollemodeller.

Publisert 19. mars 2015
Oppdatert 23. juni 2015