Leksene har en viktig funksjon i samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Den/de som har den daglige omsorgen for barnet har et særlig ansvar for at leksene blir gjort. Barnevernet og skolen kan hjelpe barnet og foreldrene / de foresatte med leksene gjennom å

  • samarbeide om leksenes omfang, innhold og organisering
  • se til at barnet benytter seg av skolens leksehjelp eller eventuelt gi leksehjelp som hjelpetiltak fra barnevernet
  • gi omsorgspersonene veiledning som gjør dem i stand til å hjelpe barnet med lekser
  • vurdere om noen i barnets slekt eller nettverk kan hjelpe til med lekser
  • hjelpe barnet med å etablere gode rutiner for skolearbeid og hjemmelekser
Publisert 10. desember 2018
Oppdatert 26. mars 2019