Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme.Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Barnevernvakten har utarbeidet et meldingsskjema som du kan laste ned. Fyll ut og send melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor.

Publisert 20. april 2015.
Oppdatert 20. april 2015.