Kartlegging ved mistanke om barneekteskap

Når du mistenker at barnet er gift

Ved mistanke om barneekteskap, er formålet å avdekke om barnet er gift eller om det er planer om ekteskap i nær fremtid. Du bør da prioritere temaene under.

Hvis barnet i løpet av samtalen forteller at det er gift, kan du gå rett til temaet ekteskapet og ektefellen.

Relasjonen til personen/personene barnet er sammen med

Eksempel: Fortell hvem du er her sammen med i dag, og fortell hvordan dere kjenner hverandre.

Prøv å få frem relasjonen til personen/e barnet er sammen med:

 • Hvem oppholder barnet seg sammen med?

• Hvilken relasjon har barnet til personen/e? (slektskap, forlovet, gift (religiøst eller sivilrettslig), venner eller annet?)
• Når ble de kjent?
• Bor de sammen? Hvis nei, hvem bor barnet sammen med for øyeblikket?
• Hvordan har barnet det sammen med personen/personene det er sammen med?

Prøv å få fram om det på forhånd var laget planer om hvem barnet skulle bo sammen med/være sammen med:
Har barnet blitt kontaktet av eller selv kontaktet familie eller bekjente av familien etter ankomsten? (Hvem? Hvordan?)
Har barnet fått beskjed om å kontakte personer/familie/bekjente her i Norge?
Har familien bestemt hvem barnet skal bo sammen med her i Norge? Hvis ja, hvem?(kartlegge hvem dette er og om det kan være noen tiltenkt ekteskapspartner).

Tiden før reisen

Eksempel: Fortell om når du bodde i (navnet på hjemlandet)

Prøv å få frem:

 • Hvordan hadde barnet det i hjemlandet?
 • Hvem bodde barnet sammen med?

Prøv å avdekke om det ble arrangert ekteskap eller om barnet ble forlovet før reisen:

 • Skjedde det noe spesielt i forkant av reisen som barnet vil fortelle om?
 • Ble det avholdt noen seremoni eller fest før barnet reiste?
 • Snakket foreldrene eller andre noe om forlovelse eller ekteskap for barnet?
 • Har noen i forkant av reisen gjort noe med barnet som barnet ikke likte?(vold eller seksuelle overgrep)

Hvis barnet forteller om en seremoni eller fest: Be barnet fortelle i detalj.

 • Når?
 • Hvem var hovedpersonene?
 • Hvor skjedde det?
 • Hva ble feiret?
 • Hvem var til stede?
 • Hvordan hadde barnet det på denne seremonien/festen?
 • Hva skjedde etter seremonien/festen?

Reisen

Eksempel: Fortell om reisen til Norge! Begynn fra den dagen dere dro fra (navnet på hjemlandet).

Prøv å få frem:

 • Hvordan opplevde barnet reisen?
 • Hvem reiste barnet sammen med i starten, når de dro fra hjemlandet?
 • Hvilke relasjon har barnet til personen/e han/hun reiste sammen med? (slektskap eller annet?)
 • Hvordan ble barnet behandlet av personen/e i løpet av reisen?
 • Fikk barnet noen nye bekjente/nytt reisefølge under reisen?
 • Var barnet med på noen seremoni eller fest i løpet av reisen (eventuelt i flyktningeleir)?
 • Hvis ja, be barnet fortelle om dette. (Hvem var hovedpersonene, hvor skjedde det, hva ble feiret, hvem var til stede, hvordan hadde barnet det på denne seremonien/festen?)
 • Har noen under reisen gjort noe med barnet som barnet ikke likte?
 • Har barnet blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep?

Dersom barnet har reist uten nærmeste familie, prøv å få fram:

 • Hvilke kontakt har barnet hatt med foreldre/søsken under reisen?
 • Har barnet hatt kontakt med familie eller bekjente i Norge?

Ankomsten til Norge

Eksempel: Fortell hvordan det var for deg å komme til Norge?

Prøv å få frem:

 • Har det skjedd noe spesielt etter ankomsten til Norge som barnet ønsker å fortelle om?(trusler, vold og/eller seksuelle overgrep eller annet)
 • Er det noe, eller noen, barnet er redd for i Norge?

Barnets fremtid

Eksempel: Fortell hvordan du håper å ha det om to år.

Prøv å få frem:

 • Hva ønsker barnet videre?
 • Hvordan ser barnet på fremtiden?
 • Har barnet drømmer for fremtiden?
 • Har barnet tanker om å få seg en utdanning og en jobb?
 • Ønsker barnet å fortsette samlivet med ektefellen?
 • Ønsker barnet å holde kontakten med sin familie?

Når du vet at barnet er gift

Hvis det er kjent at barnet er gift, bør du prioritere disse temaene i samtalen med barnet.

Ekteskapet og ektefellen

Hvis barnet før eller under samtalen forteller at det er gift, forlovet eller at det er gjennomført en religiøs vielse, er det viktig å innhente informasjon om relasjonen til ektefellen, hvordan barnet opplever ektefellen og det å være gift.

Eksempel: Fortell om (ektefelles navn).

Hvor godt kjenner barnet ektefellen og hvordan opplever barnet han/henne?

Prøv å få frem detaljer rundt ekteskapsinngåelsen:

 • Hvordan ble de kjent?
 • Er barnet i slekt med ektefelle? Hvis ja, hvilken slektsrelasjon er det mellom ektefellene?
 • Når ble barnet gift?
 • Var barnet forlovet først? Hvis ja, når ble barnet forlovet?
 • Hvordan kom ekteskapet i stand?
 • Hvor gammel var barnet og hvor gammel var ektefellen da de giftet seg?
 • Hvem var det som bestemte at barnet skulle gifte seg?
 • Ønsket barnet å gifte seg? Kunne barnet sagt nei? Hvilke konsekvenser ville det fått?
 • Opplevde barnet selv å bli tvunget til å gifte seg?
 • Ble barnet viet av en prest/imam eller annen religiøs person?
 • Ble ekteskapet registrert hos en dommer?
 • Undertegnet barnet eller barnets foreldre på en ekteskapskontrakt?
 • Har barnet en ekteskapskontrakt?
 • Ble det gitt gaver eller penger mellom familiene? (brudepris, medgift eller annet)
 • Ble det avholdt bryllupsfest?
 • Hvordan hadde barnet det under festen?

Prøv å få fram hvordan barnet opplever det å være gift:

 • Hvordan opplever barnet å være i et ekteskap?
 • Hvordan har barnet det sammen med ektefellen?
 • Har paret hatt seksuell omgang før eller etter bryllupet?
 • Opplever barnet å ha blitt presset til å ha sex?
 • Er barnet gravid eller har egne barn?
 • Dersom barnet er gravid eller har egne barn, hvordan opplever hun/han det?
 • Hva slags kontakt har barnet hatt med ektefellen etter ankomst til Norge (dersom barnet ikke bor sammen med ektefellen)?

• Ønsker barnet fortsatt å være gift med sin ektefelle

Ankomsten til Norge

 • Har det skjedd noe spesielt etter ankomsten til Norge som barnet ønsker å fortelle om?(trusler, vold og/eller seksuelle overgrep eller annet)
 • Er det noe, eller noen, barnet er redd for i Norge?

Barnets fremtid

For eksempel: Fortell hvordan du håper å ha det om to år.

Prøv å få frem:

 • Hvordan tror barnet fremtiden blir?
 • Har barnet drømmer for fremtiden?
 • Har barnet tanker om å få seg en utdanning og en jobb?
 • Ønsker barnet å fortsette samlivet med ektefellen?
 • Ønsker barnet å holde kontakten med sin familie?