Disse anbefalingene skal

  • bidra til økt bruk av fosterhjemsplasseringer i barnets slekt og nære nettverk
  • styrke sannsynligheten for at slike plasseringer får et vellykket forløp
  • bidra til at flere søsken skal kunne flytte i samme fosterhjem