Filmene og håndboka om Sara og Alex er utviklet for at du som til daglig arbeider med barnevernssaker i den kommunale barneverntjenesten skal ha et verktøy når du forteller barn og unge i grunnskolen om barnevernet. 

Med filmene og håndboka som virkemiddel kan du invitere deg til grunnskolene i din kommune/bydel og i samarbeid med lærerne bidra til at barn og ungdom får innsikt i hva barnevernet gjør.

Informasjonsmaterialet er først og fremst rettet mot elever på 4.-8. trinn, men kan brukes overfor både yngre og eldre elevgrupper deresom du og læreren mener det egner seg for dem.

Veiledning – slik bruker du filmene

En film om Sara

En film om Alex

Last ned og bestill Sara og Alex – en håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen