Bufdir har fått i oppdrag å etablere nye videreutdanninger for ansatte i det kommunale barnevernet. I rådslag med blant annet kommuner, brukerorganisasjoner, fagforeninger og universiteter og høgskoler 29. august fikk Bufdir gode innspill til tema og rammer for utdanningene. Bufdir vil vurdere innspillene og utlyse en konkurranse om å tilby videreutdanningene for universiteter og høgskoler i løpet av uke 38/39. 

I rådslaget presenterte Bufdir fire ulike forslag til videreutdanninger, og ba deltakerne vurdere disse, komme med andre forslag og innspill til hvilke temaer videreutdanningene bør dekke. Deltakerne på rådslaget vektla blant annet praksisnærhet, ferdighetstrening og ulike former for analytisk kompetanse. De ga også innspill på at utdanningene må være tilgjengelig for hele landet og at utdanningsinstitusjonene bør samarbeide.

Statssekretær Kai-Morten Terning innledet rådslaget og presenterte regjeringens kompetansesatsing med fokus på videreutdanninger. Direktør i Bufdir, Mari Trommald, vekta behovet for kompetanse i det kommunale barnevernet og et felles ansvar for å bidra til kompetanseheving. Assisterende direktør i Bufdir, Kjetil Ostling, presenterte Bufdirs forslag og de overordnede rammene for anskaffelsen.

Referat fra Rådslaget

Rådslag - Kompetansesatsing i det kommunale barnevernet

Rådslag - Rammevilkår og tema for nye videreutdanninger i barnevernet

Rådslag- Kompetansebehov i barnevernstjenesten

Program og deltakerliste

Publisert 11. september 2017.
Oppdatert 13. februar 2018.