De Bufdir-finansierte videreutdanningene for barnevernet starter opp igjen høsten 2019, og flere har søknadsfrist 15. april. Bufdir starter også en ny videreutdanning om minoritetskompetanse i barnevernet fra i høst. 

I fjor høst startet Bufdir opp tre nye praksisnære videreutdanninger på masternivå for ansatte i kommunalt barnevern. I år tilbys enda en ny videreutdanning om minoriteter.

Videreutdanningene er basert på det daglige arbeidet i barnevernstjenesten og tilbys på deltid.

- Vi er fornøyde med å fortsette vår opptrapping av tilbud til de ansatte i barnevernet som ønsker å heve sin kompetanse. Vi håper så mange som mulig benytter seg av tilbudet vårt, og samtidig søker på vår generøse tilskuddsordning som dekker reise, opphold og andre kostnader ved deltakelse, sier divisjonsdirektør i Bufdir, Kjetil Ostling.

Videreutdanningene tilbys ved studiesteder i Oslo, Stavanger og Bergen og favner følgende temaer:

  • Vurdering av barnets beste
  • Juss i barnevernfaglig arbeid
  • Relasjonskompetanse
  • Minoritetskompetanse i barnevernet
  • Barnevernfaglig veiledning

Alle videreutdanningene gir 30 studiepoeng.

Les mer om videreutdanningstilbudet, finn lenker til studiestedene og se hvordan du kan søke om opptak.

Ny videreutdanning om minoritetskompetanse

Over halvparten av lederne og de ansatte opplever noe eller liten kompetanse i å møte barn og familier på en kultursensitiv måte. Det viser kompetansekartleggingen som Bufdir har gjennomført i kommunalt barnevern. Derfor starter Bufdir en ny videreutdanning om minoritetskompetanse i barnevernet til høsten.

- Vi er glade for å kunne tilby en videreutdanning som treffer et helt konkret behov som ble avdekket i vår kompetansekartlegging i det kommunale barnevernet. Nå håper vi alle barnevernsarbeidere som ofte treffer barn og familier med minoritetsbakgrunn griper sjansen til å delta på dette spennende tilbudet, sier Ostling.

Det er VID vitenskapelige høgskole i Stavanger som skal tilby videreutdanningen på oppdrag fra Bufdir. Videreutdanningen består av samlinger, nettleksjoner og veiledning.

Søknadsfrist for opptak vil til Minoritetskompetanse i barnevernet er 10. mai 2019.

Tilskudd til vikar, reise, opphold og pensumlitteratur

For å gjøre det lettere for barnevernstjenestene å prioritere videreutdanninger for sine ansatte, har regjeringen en tilskuddsordning til barnevernfaglig videreutdanning. Den enkelte søker kan få opp mot 100 000 kroner til å dekke vikar, reise, opphold og studiemateriell.

Kommunalt ansatte som får opptak i nevnte videreutdanninger prioriteres ved tildeling av tilskuddsmidler.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker