Aktuelt

Arkiv
2015
08. 12 2015Felles rundskriv med Kriminalomsorgen 03. 12 2015Bedre inntrykk av barnevernet 19. 11 2015Hverdagen er viktigst for barn i asylsøkerfasen 18. 11 2015Branntilløp på Finnskogen oppvekstsenter 11. 11 2015Foreløpige resultater - effektstudiet MultifunC 06. 11 2015Ny kunnskap om samtaler med barn i familievernet 15. 10 2015God skole er godt barnevern 29. 09 2015Bruk av tvang i barnevernet 23. 09 2015Åtte av ti opplever barnevernet som en hjelper 15. 09 2015Står sammen om å styrke samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse til barnets beste 21. 09 2015Kraftig økning av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år til Norge 02. 07 2015CYAR - Nyanserer bildet av norsk barnevern i Russland 29. 06 2015Mangfold i interkommunale barneverntjenester 19. 06 2015Barnevernsstatistikk på nett 19. 06 2015Norge skal slutte seg til Haagkonvensjonen 1996 11. 06 2015Konkurranse med forhandlinger – kjøp av plasser i barneverninstitusjoner 28. 05 2015Fakta om barnevernet og barn med minoritetsbakgrunn 19. 05 2015Kunngjøring av forskningsoppdrag: Familiemessige utfordringer knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner 23. 04 2015Lavere forventninger til barn i barnevernet 23. 03 2015Fosterhjemskampanjen: Har du rom for en til? 22. 03 20153 av 4 barn og ungdommer på barnevernsinstitusjon har psykiske lidelser 12. 03 2015Styrket tilsyn med barn som bor i fosterhjem 10. 02 2015Fortsetter satsningen på familieråd 05. 02 2015Ny kunnskapsstatus om familieråd 03. 02 2015"Se, hør og forstå oss"