Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Siden 2004 har det vært tre handlingsplaner for universell utforming. Den siste av disse går ut i 2019, og det er behov for en vurdering av retningen for det videre arbeidet fremover.

Som en del av grunnlaget for vurdering av det videre arbeidet skal det innhentes kunnskap om erfaringene med de tre handlingsplanene. Det skal også utarbeides en kunnskapsstatus over hvor langt arbeidet med universell utforming har kommet i Norge.

Ytterligere informasjon om oppdraget med utarbeidelse av kunnskapsstatus og gjennomføring av evalueringen av handlingsplanene finner du på Doffin.no.