– Når vi lykkes med å samordne oss på tvers, blir hjelpetilbudet bedre og vi øker muligheten for at flere fullfører skolen, deltar i samfunnslivet og får en varig tilknytning til arbeidslivet, sier finansminister Siv Jensen (Frp) om 0-24-samarbeidet som gav Bufdir, Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, og Arbeids- og velferdsdirektoratet årets Bedre stat pris. 

Fra venstre: Finansminister Siv Jensen (Frp), Hege Nilssen (Udir), Mari Trommald (Bufdir), Sigrun Vågeng (NAV), Libe Rieber-Mohn (iMDI), Bjørn Guldvog (Helsedir), Hilde Singsaas (DFØ) Foto: DFØ/Sturlason
Fra venstre: Finansminister Siv Jensen (Frp), Hege Nilssen (Udir), Mari Trommald (Bufdir), Sigrun Vågeng (NAV), Libe Rieber-Mohn (iMDI), Bjørn Guldvog (Helsedir), Hilde Singsaas (DFØ) Foto: DFØ/Sturlason

Bedre stat-prisen gis av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) til en virksomhet eller et tiltak som har bidratt til god styring og effektiv ressursbruk i staten. Finansminister Siv Jensen overrakte prisen til 0–24-direktoratenes virksomhetsledere på Styringskonferansen den 23. januar 2019.

– Det er utrolig gledelig å få denne anerkjennelsen for et samarbeid som er helt i hjertet av Bufdirs virksomhet. Vi som jobber med barn- og unge vet at det tar tid å skape gode resultater, derfor er vi spesielt glade for at juryen verdsetter vårt langsiktige arbeid, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Viktig og nødvendig

I sin begrunnelse for at 0–24-samarbeidet fikk årets pris la juryen vekt på at det er viktig og nødvendig å brukerrette og samordne statlige innsatser bedre. Det ble fremhevet at dette er særlig viktig for barn og unge som har behov for helhetlig og samordnet innsats fra flere tjenester og sektorer.

– 0-24-samarbeidet er fremtidens offentlige sektor. Fagområdene 0-24 direktoratene forvalter påvirkes gjensidig av hverandre, derfor løser ingen av oss utfordringene alene. Bedre koordinering frigjør kapasitet og gjør oss mer effektive. Dermed kan vi tilby bedre tjenester til brukerne våre, slik at de kan få den nødvendige støtten til å bidra i samfunnet med sine ressurser, sier Trommald.

0-24-samarbeidet skal gi utsatte barn og unge et mer helhetlig og tilpasset hjelpetilbud.

Les mer om samarbeidet på 0-24-samarbeidet.no.

Om prisen

Bedre stat-prisen blir delt ut hvert år under Styringskonferansen som Direktoratet for økonomistyring arrangerer. Konferansen er den største fagkonferansen for styring i staten, og har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter.