Menn som utsettes for alvorlig vold vet ikke hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Heller ikke ansatte i offentlige tjenester vet alltid at hjelpetilbudene også retter seg mot utsatte menn. Det kommer fram i en ny studie PROBA har gjort for Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

– Det er alvorlig at menn ikke vet om tilbudet de faktisk har. Å leve med vold kan ha store helsemessige konsekvenser, sier Mari Trommald direktør i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Mange menn opplever vold

Studier viser at et betydelig antall menn utsettes for vold i nære relasjoner. Omtrent 15 prosent oppgir å ha opplevd vold fra kvinnelig eller mannlig partner som voksen. Det handler særlig om psykisk vold, men også fysisk vold.

Det omfatter sabotasje og trusler om å bli fratatt omsorg og samvær med barna. De frykter at å forlate en kvinne som bruker vold, kan føre til at de mister kontakt med barna sine. I tillegg frykter mennene å bli mistenkt for å egentlig være den som bruker vold, hvis de ber om hjelp. Å leve med psykisk vold kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser.

– Her har vi en jobb å gjøre, slik at menn som opplever vold vet at hjelpen finnes og hvor de kan henvende seg, sier Mari Trommald.

Menn kan få hjelp

De fleste hjelpetilbudene for voldsutsatte retter seg også mot menn. Mange menn vet imidlertid ikke dette. Krisesentrene er godt kjent blant folk, men det er mindre kjent at det også er krisesentertilbud for menn.

Endra mindre kjent er det at sentrene mot incest og seksuelle overgrep og familieverntjenesten gir hjelp til menn utsatt for vold i nære relasjoner.

Dette kommer fram i studien som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tatt initiativ til. Studien er gjennomført av forskerne Marianne I. Lien, Jørgen Lorentzen og Claes Ekenstam.

Les rapporten Den mannlige smerte - menns erfaringer med vold i nære relasjoner.

Hjelpetilbudet må bli bedre kjent

– Informasjon er nødvendig, understreker Mari Trommald. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil intensivere arbeidet med å gjøre hjelpetilbudene kjent. Det er også behov for kompetanse om hvordan vold mot menn arter seg. Studien viser at for å avdekke vold mot menn, er det nødvendig å kartlegge psykisk vold. Dette må inn i tjenestenes kompetanse om vold i nære relasjoner, avslutter hun.

Publisert 22. mars 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.