Foreldre i asylmottak og foreldre som er bekymret for sine barn i forbindelse med radikalisering og voldelig ekstremisme fikk større forståelse av foreldreskapet og redusert frykt for barnevernet etter foreldreveiledning.

Det viser en ny rapport som Fafo har gjennomført for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Det er veldig gledelig at rapporten viser at foreldreveiledningen har hatt så positiv effekt. Vi ser her at foreldre blir trygge i foreldrerollen ved at de får kunnskap og verktøy til å utøve foreldrerollen bedre. I radikaliseringsprosjektet deltok både etnisk norske foreldre og foreldre med innvandrerbakgrunn. Rapporten viser at foreldreveiledningen ICDP bidrar positivt spesielt overfor innvandrerforeldre som også i utgangspunktet var negativet til barnevernet, sier Mari Trommald direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Se streaming av lanseringsseminar fredag 3. mars kl 11-13. 

To pilotprosjekter

Rapporten Veiledningserfaringer: Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak presenterer erfaringer fra to pilotprosjekter der foreldreveiledning basert på International Child Development Program (ICDP) er prøvd ut på to nye målgrupper.

Det ene prosjektet har vært gjennomført i åtte kommuner i Norge, hvor ICDP-foreldreveiledning i en tilpasset versjon er gitt til foreldre med ungdom som man tenker er knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme. Det andre prosjektet er gjennomført i elleve asylmottak hvor foreldre i asylsituasjon, som kommer fra flukt fra krig og en vanskelig livssituasjon. Prosjektene har vært tiltak i henholdsvis regjeringens handlingsplaner Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme og Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017.

Bygge ned frykt for barnevernet

Flere minoritetsforeldre i begge pilotprosjektene hadde i utgangspunktet en frykt for barnevernet. Rapporten sier dette hadde sammenheng med lite kunnskap om barnevernets rolle og oppgaver, lite og til dels feilaktig kunnskap om norske normer for barneoppdragelse og ofte rykter med feilaktig bilde av barnevernet som påvirket foreldrerollen i negativ retning.

Etter veiledningen mener foreldrene at de er tryggere i foreldrerollen. De har fått diskutere barneoppdragelse i Norge og at det er greit å sette grenser for barn. Foreldrene har fått avkreftet mytene og ryktene om barnevernet. I tillegg har deltagerne i de to pilotprosjektene blitt bedre til å kommunisere med barna og forstå barnets/ungdommens perspektiv.

–Disse to pilotprosjektene har gitt direktoratet svært nyttig kunnskap. Vi vil ta dette med oss i den videre utviklingen av ICDP og andre foreldrestøttende tiltak. Men kanskje viktigst av alt er at foreldreveiledning også kan brukes i møte med foreldre med innvandringsbakgrunn som verktøy til å bygge ned frykt for barnevernet, samt bedre kjennskap til det norske samfunnets forventninger til foreldreskapet, sier Mari Trommald.

Publisert 02. mars 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.