Bufdir lanserer barnevernsmonitoren 14. desember. Nettressursen holder oversikt over kvalitet, økonomi og drift i de kommunale barnevernstjenestene. 

- I monitoren kan du sjekke tilstanden i alle Norges barnevernstjenester og få informasjon om barnevernsarbeidet i Norge. Dette er første gang vi har data og statistikk på interkommunalt nivå og kan analysere på barnevernstjenester, og ikke bare kommuner. Det er positivt å se at stadig flere små barnevernstjenester innleder samarbeid med andre for å styrke tjenesten, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

De fleste tallene er hentet fra SSB, men monitoren inneholder også tall og statistikk fra kommunenes halvårsrapportering og Sentralenheten for fylkesnemnda og sosiale saker.

Kommunale tilstandsrapporter

Det er totalt 75 interkommunale samarbeid i landet, noe som utgjør 235 kommuner. Totalt er det 295 barnevernstjenester i Norge.

Hovedhensikten med barnevernsmonitoren er at kommunene skal få bedre informasjon om tilstanden i egen barnevernstjeneste. De kan også sammenligne seg med andre kommuner og få bedre kunnskap om kvaliteten i arbeidet som gjøres. Monitoren vil gjøre relevant styringsinformasjon tilgjengelig for kommunene og vil kunne ligge til grunn for barneverntjenestens årlige tilstandsrapportering til kommunestyret inn mot
barnevernsreformen i 2020.

Bekymret for de minste barnevernstjenestene

Per i dag har fem barneverntjenester 1 eller færre ansatte. 32 barneverntjenester har 3 eller færre ansatte. Norges minste barnevernstjeneste har 20 % stilling til barnevernsarbeid.

- Det er en bekymring at det fremdeles er såpass mange små barnevernstjenester i Norge. Vi vet fra forskningen at større tjenester styrker fagmiljøene og kan føre til mer stabile tjenester. Det er en risiko ved små barneverntjenester at fagmiljøene kan bli ustabile, noe som kan svekke barnas rettsikkerhet. Ved å ha større fagmiljøer blir det også lettere å unngå inhabilitet. Det er videre en sammenheng mellom tjenestens størrelse og tilgangen på forsvarlig hjelp etter kontortid. Små barneverntjenester er dessuten mer sårbare for sykefravær og høy turnover, sier Trommald.

Publisert 13. desember 2017.
Oppdatert 23. januar 2018.