Årets barne- og ungdomskommune skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape gode og inkluderende oppvekstsvilkår så barn og ungdom får delta og utvikle seg. Fristen for å nominere en kommune er 15. september.

Årets Barne- og ungdomskommune skal skape fellesskapsløsninger som fremmer inkludering og hindrer ekskludering. Kommunens dialog med barne- og ungdomsmiljøene står sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom direkte innflytelse lokalt tillegges stor vekt.

I år blir det i tillegg lagt særlig vekt på at kommunen har igangsatt arbeid for ungdom som faller fra skole, arbeidsliv og organiserte fritidsaktiviteter.

Nominering kan gjøres av fylkesmann, kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker.

Send søknad/nominasjon til Årets barne- og ungdomskommune 2017 til postmottak@bufetat.no senest 15. september.

Årets Barne- og ungdomskommune får kr. 250 000,- og vinneren vil bli kunngjort på årets Barne- og ungdomskonferanse 30. —31.oktober i Bodø.

En jury nedsatt av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) vil stå for utvelgelsen.

Les invitasjonen fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne og kriterier for nominering av Årets barne- og ungdomskommune 2017.

Publisert 08. juni 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.