De nordiske velferdsinstitusjonene har liten kulturell forståelse for samiske levekår. Konsekvensen blir at samer med nedsatt funksjonsevne kan oppleve utfordringer i møtet med hjelpeapparatet. Det viser et fire år langt forskningsprosjekt som avsluttes med en stor konferanse i Alta 9. november. 

Les mer om konferansen

- Dette er et banebrytende prosjekt som ser på hvordan FN-konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser skal kunne følges opp med et urfolksperspektiv. Prosjektet i seg selv har hatt en funksjon som en møteplass for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling i Sápmi, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i likestillingsavdelingen i Bufdir.

Dette er første gang forskningsmiljøer i Norge, Sverige og Finland setter fokus på situasjonen for samer med nedsatt funksjonsevne. Ett av temaene som er belyst er levekår for utviklingshemmede i i samiske områder. Studien viser at personer med utviklingshemming og samisk bakgrunn har dårligere psykisk helse og er mer utsatt for mobbing enn andre med utviklingshemming

Les rapporten

Kulturfellesskapet viktig

Samtlige studier viser at samer med nedsatt funksjonsevne ofte opplever utfordringer i møtet med hjelpeapparat. Det er blant annet ikke mulig å garantere informasjon på samisk språk. Et annet tilbakevendende bilde er hvor viktig egen kultur og fellesskap er for samer med nedsatt funksjonsevne. Det er i en slik sammenheng mange henter krefter, og det er den som får hverdagen til å fungere, til tross for den i mange tilfeller svake støtten fra samfunnets institusjoner.

Prosjektet ble initiert av Bufdir og har vært ledet av Nordens velferdssenter. Til sammen er det gjennomført fem forskningsprosjekter, og to av disse blir publisert under konferansen. Målet har vært å få et bedre kunnskapsgrunnlag om levekår for samer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet skal også utarbeide anbefalinger for hvordan FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal følges opp i et urfolkperspektiv.

Les mer om prosjektet og delstudiene 

Publisert 09. november 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.