I dag går statsminister Erna Solberg ut til foreldre i en ny kampanje mot hatytringer: «Små barn har store ører. Mange små barn bruker ord og uttrykk fordi de har hørt dem av voksne... Du har et ansvar som forelder for å lære dine barn empati og folkeskikk.»

Kampanjen heter ikkegreit, og er en del av myndighetenes satsning for å bekjempe hatprat og er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

4 av 10 av 16-årige jenter har det siste året blitt utsatt for uønskede seksuelle kommentarer på nett. Muntlige kommentarer eller ytringer som skrives i meldinger, på sosiale medier eller i kommentarfelt på ulike nettsider kan være av en slik nedsettende karakter at de som blir utsatt for det trekker seg tilbake fra samfunnsdebatten.

- Hatprat kan utvikle seg til å bli et demokratisk problem. Mange trekker seg tilbake fra de arenaene hvor de blir utsatt for hatefulle ytringer fordi belastningene blir for store. Da stilner viktige samfunnsstemmer og vi som samfunn blir fattigere, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Alvorlige konsekvenser

Hatytringer er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan for eksempel handle om noens kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.

Hatytringer kan ha alvorlige konsekvenser for de som rammes. Vi vet at hatefulle ytringer kan medføre mange av de samme konsekvensene som for eksempel mobbing og trakassering. Å bli utsatt for hatytringer kan være både skremmende og nedverdigende. Det kan også føre til angst, depresjon, selvforakt, søvnproblemer og konsentrasjonsproblemer. Derfor er dette et samfunnsproblem vi tar på stort alvor, og vi er veldig glade for at statsministeren er så engasjert i kampen mot hatytringer, sier Trommald.

Snakk med barna!

Av ulike årsaker er det mange unge som ikke vil fortelle foreldrene om at de har blitt utsatt for eller utsetter andre for hatytringer. Følelser som skyld eller skam kan bidra til at det er vanskelig å snakke om situasjonene.

- Snakk med barna! Det er viktig at vi som voksne og foreldre er bevisst på at vi er en rollemodell når vi omtaler hverandre. Holdninger kommer ofte hjemmefra, sier Trommald.

Publisert 27. november 2017.
Oppdatert 23. januar 2018.