Vi har laget en informasjonsbrosjyre med tips og råd til hva du kan gjøre hvis du eller andre blir utsatt for hatprat.

Brosjyren forklarer også hvor du kan få mer hjelp når du er utsatt for hatprat.

Informasjonsbrosjyren er rettet mot ungdom 13-18 år, men kan forhåpentligvis også være til hjelp for andre.

Hva er hatprat?

Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordre til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhørere. Hatefulle ytringer handler ofte om etnisitet, religion eller livssyn, kjønn, seksuell orientering kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatt funksjonsevne.

Noen hatytringer er ulovlige etter straffeloven.

Publisert 21. juni 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.