Bydel Grorud i Oslo kommune er kåret til årets barne- og ungdomskommune for å inkludere barn og unge i et omfattende områdeløft, og for å se sin unge befolkning som en viktig ressurs når store avgjørelser skal tas.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne delte ut prisen under årets barne- og ungdomskonferanse, som denne uken samler over 400 engasjerte ungdom.

Får være med å bestemme

Bydel Grorud i Oslo kommune utmerker seg spesielt ved å la de unge være med å bestemme. Gjennom flere medvirkningsprosesser har de aktivt inkludert barn og unge i et omfattende områdeløft. De har også prioritert å innhente kunnskap om hvordan barn og unge i bydelen har det for å iverksette gode tiltak som også ungdom selv har fått være med og påvirke. Dette er spesielt viktig i et område hvor det er store sosiale forskjeller.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne delte ut prisen under Barne- og ungdomskonferansen i Bodø.

- Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til å si sin mening og at deres mening skal bli tatt på alvor. Bydel Grorud har utmerket seg i arbeidet med å la barn og unge medvirke når store avgjørelser skal tas. Vinneren har aktivt inkludert barn og unge i alt fra barn på barneskolen, som forteller om skoleveien sin gjennom barnetråkk, til ungdom som gjennom UngMed-prosessen får si ifra om hvilke behov de har i sitt nærområde. Det har gitt barn og unge mulighet til å bli hørt, og det er noe av grunnen til at området klarer å møte utfordringene sine på en god måte, sa Horne i sin åpningstale.

Forebygger frafall

Bydel Grorud har et omfattende arbeid for å forebygge frafall. Noen eksempler er ungdomsteamet i NAV som følger opp ungdom som faller fra utdanning og arbeid. Også i dette arbeidet er ungdom aktivt med og får medvirke.

- Noen kommuner er forbilledlige i arbeidet med forebygging, tidlig og helhetlig innsats og medvirkning. Årets barne- og ungdomskommune jobber også for å inkludere flere i organiserte fritidsaktiviteter. I år har mer enn 100 familier fått dekket utgifter til trenings- og medlemsavgift slik at personlig økonomi ikke hindrer barn og unge i å delta i organisert aktivitet. Bydel Grorud har lykkes med et helhetlig og forebyggende arbeid, sa Horne.

Ungdommer fra bydelen og bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide tok i mot prisen på vegne av alle som jobber for ungdom i Bydel Grorud.

Godt arbeid for barn og unge over hele landet

I år kom det inn mange nominasjoner og det var det mange gode kandidater til prisen for årets barne- og ungdomskommune. Dette viser at det gjøres mye godt arbeid for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår rundt om i kommuner over hele landet. Særlig hvordan barn og unge selv involveres i dette arbeidet og inkluderes i politiske prosesser. I år var det i tillegg lagt spesiell vekt på målrettede tiltak for å inkludere ungdom som står i fare for å falle utenfor i skole og yrkesliv.

Stort engasjement og unge arrangører

Årets Barne- og ungdomskonferanse arrangeres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med Sortland kommune som i fjor ble kåret til årets barne- og ungdomskommune..

Ungdom fra Sortland er vertskap for konferansen og de unge arrangørene spiller en vesentlig rolle under konferansen hvor temaet er psykisk helse, livsmestring og deltakelse.

Utnevnelse annen hvert år

Årets barne- og ungdomskommune utnevnes annen hvert år under Barne- og ungdomskonferansen. Neste konferanse arrangeres dermed i samarbeid med Bydel Grorud i Oslo.

Juryen som i år vurderte de aktuelle kandidatene nominert til årets barne- og ungdomskommune består av Rode Margrete Hegstad (LNU), Patrick Lie Andersen (NOVA), Jonas Bjørkli (Barneombudet) og generalsekretæren i Ungdom og Fritid. Et særlig fokus for juryens vurderinger er kommunens arbeid og planer for gode og inkluderende oppvekstsvilkår. Kommunens dialog med barne- og ungdomsmiljøene står sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom direkte innflytelse lokalt tillegges stor vekt. I 2017 ble det særlig lagt vekt på at kommunen har igangsatt arbeide for ungdom som har falt fra, eller er i ferd med å falle fra skole og arbeidsliv og organiserte fritidsaktiviteter.

Publisert 30. oktober 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.