Personvern

Personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene dine. Her kan du lese om hvordan Bufdir/Bufetat ivaretar rettighetene dine.  

Ifølge personopplysningsloven må du samtykke til behandlingen av personopplysningene dine før Bufdir kan behandle dem. Når du sender inn påmeldingsskjemaet, samtykker du til at Bufetat kan lagre og behandle personopplysningene dine.

Rett til innsyn 

Du har rett til innsyn om alle opplysninger om deg som Bufdir/Bufetat behandler.  

Rett til korrigering 

Du kan ta kontakt med Bufetat for å korrigere de opplysningene du har lagt inn påmeldingsskjemaet. 

Formålet med å be om personopplysninger 

Formålet med å be om  

 • adopsjonstype, formidlingsbekreftelse og bekreftelse fra Bufetat er å vurdere om vilkårene for å delta på adopsjonsforberedende kurs er oppfylt (Adopsjonsforskriften §2).  
 • navn, telefonnummer, adresse og personnummer er å kunne registrere påmeldingen, reservere hotellrom, nå dere ved behov, og kunne sende ut post digitalt og fysisk. 
 • opplysninger om du har barn og hva slags type adopsjon du skal søke om for å kunne planlegge gjennomføringen av kurset.  
 • eventuelle behov for tilrettelegging for at eventuelle behov skal ivaretas i planlegging og gjennomføring av kurset i samarbeid med kursledere og hotell.  
 • navn på den du søker sammen med for at vi skal kunne registrere påmeldingene i samme sak og vite hvor mange par som deltar på kurset.  

Rettslig behandlingsgrunnlag 

Når du melder deg på adopsjonsforberedende kurs samtykker du til at vi kan behandle de opplysningene du gir i påmeldingsskjemaet. Adopsjonsforberedende kurs er hjemlet i adopsjonsforskriften § 2, jf. adopsjonsloven § 5, tredje ledd.

Formålet med adopsjonsforberedende kurs er å gi adopsjonssøkere innsikt i hva som kreves av dem som adoptivforeldre, forberede dem til å ta imot barn og til å møte eventuelle utfordringer under barnets oppvekst.  

Hvilke typer personopplysninger fyller du inn i påmeldingsskjemaet? 

I påmeldingsskjemaet ber vi om disse personopplysningene: 

 • navn 
 • personnummer 
 • adresse 
 • telefonnummer 
 • evt. navn på den du skal søke om adopsjon sammen med 
 • om du har barn 
 • hvilken type adopsjon du skal søke om
 • eventuelle behov for tilrettelegging 

Henter vi opplysninger fra andre? 

Det er du selv som fyller inn personopplysningene i påmeldingsskjemaet. Vi henter ikke inn personopplysninger fra andre. 

Blir personopplysningene utlevert til andre? 

Bufetat deler noen av personopplysningene med andre. 

Bufetat deler disse opplysningene med hotellet: 

 • navn 
 • telefonnummer hvem som skal ha dobbeltrom/ enkeltrom 
 • eventuelt behov for tilrettelegging som er relevant for hotellet 

Bufetat deler disse opplysningene med kurslederne: 

 • navn 
 • telefonnummer 
 • hvilke(n) type adopsjon du skal søke om 
 • om du har barn 
 • hvem som er par/enslig 
 • eventuelle behov for tilrettelegging som er relevant for kurslederne. 

Hvordan lagres personopplysningene? 

Alle opplysningene blir lagret i vårt saksbehandlingssystem. Ingen opplysninger fra kurssaken blir overført til adopsjonssaken hvis du senere søker om adopsjon.  

Statistikk og rapporter

Dine personopplysninger danner grunnlaget for rapporter og statistikk som benyttes av Bufdir og Bufetat for å forbedre tjenestene våre. Vi bruker anonymiserte opplysninger om antall kursdeltakere og adopsjonstype til statistiske formål.
 
Se også Bufdirs generelle personvernerklæring