Bufdir har blitt kontaktet av adopterte som har opplevd problemer med å få registrert fødested ved utstedelse av nytt pass. 

Når en adopsjon er gjennomført, sender Bufdir melding om adopsjonen til Skatt nord. Dersom fødestedet er oppgitt i adopsjonsmeldingen, skal Skatt nord skal registrere fødestedet i folkeregisteret. Politiet utsteder norsk pass på bakgrunn av opplysningene i folkeregisteret.

Hva må du gjøre?

Dersom fødestedet ditt ikke er registeret i folkeregisteret, må du ta kontakt med Skatt nord for å få opplysningen rettet. Du kan da sende en e-post til Skatt nord: personregisteret@skatteetaten.no.

Dersom Skatt nord opplyser at fødestedet ditt ikke er oppgitt i adopsjonsmeldingen fra Bufdir, kan du ta kontakt med oss. Vi vil i tilfelle gjennomgå adopsjonsdokumentene dine og ta kontakt med Skatt nord slik at fødestedet ditt blir registeret i folkeregisteret.

Du kan ringe Bufdir, telefon 466 15 000 eller skrive til oss:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg

Publisert 15. juni 2016.
Oppdatert 24. mai 2017.