Illustrasjonsfoto

Nedsatt funksjonsevne

Tall og statistikk

87 000

87 000 personer med nedsatt funksjonsevne ønsker arbeid.

Arrangementer