Røvika ungdomssenter - Bufetat, region nord


Vi ser menneskene for den de er, og ikke det de gjør
 • Røvika ungdomssenter er en akuttinstitusjon for ungdom mellom 13-18 år
 • Tilbud gis med hjemmel i Lov om barneverntjenester §§ 4-6, 4-25 og 4-17
 • Åtte plasser totalt. Tunet med fem plasser og Skogly med tre plasser
 • Lokalisert til Røvik på Fauske
 • Forventet oppholdstid er fire-seks uker
 • Røvika Ungdomssenter drifter etter nasjonal Faglig Standard Akutt
 • Kompetanse innenfor kognitiv atferdsterapi, traumesensitivt barnevern, observasjon og kartlegging.
 • Tilbyr/ formidler Familieråd og tilby/formidle MST i akuttfasen.
 • Brukermedvirkning

 

Besøksadresse

Røvik 8, 8200 Fauske

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 15 350

Faks

75 64 63 30

Epost
rovika.ungdomssenter@bufetat.no
Kristin Eidissen
Leder

Tlf: 466 15 493

 • Røvika ungdomssenter oversiktsbilde
  Røvika ungdomssenter oversiktsbilde
 • Røvika Tunet
  Røvika Tunet
 • Røvika Skogly
  Røvika Skogly
 • Fellesrom Skogly
  Fellesrom Skogly
 • Fotballbane Røvika
  Fotballbane Røvika
 • Soverom Røvika
  Soverom Røvika
Fasiliteter: Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Delt bad
 • Felles TV-rom
 • Bordtennis
 • PC for leksehjelp
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
 • Fotballspill
 • Verksted
 • Uthus med mye vinter -og sommerutstyr
 • Bibliotek
Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

I Fauske kommune bor det litt over 9500 innbyggere. Fauske kommune kan beskrives som et knutepunkt for kommunikasjon og transport. Beliggenheten gir et naturlig treffpunkt i forhold til vegtrafikk. Både Nordlandsbanen og Nord-Norgesbussene har treffpunkt her.

Bodø kommune er vår største nabo kommune med i overkant av 47 000 innbyggere. Til Bodø kan vi reise med bil, buss, fly, samt diverse lokale ruter med hurtigbåt.

Idrett. Det er et aktivt idrettsmiljø i kommunenen. Fauske har en flott svømmelhall med flere basseng, tennishall og bowling. Det er mulighet for å kjøre alpint i bakker på Fauske, i Sulitjelma og i Valnesfjord. Lysløyper for langrenn finnes i hele kommunen.

Kultur. Fauske har godt miljø innenfor sang og musikk, og det finnes flere tilbud for ulike aldersgrupper. Det finst kor, korps og kulturskole. I Ungdommens hus er det rockeverksted og filmverksted. I Dråvika motorsportsenter kan man drive med trial, bil og gocart-kjøring.

Friluftsliv. På Fauske kommer du nær dyr og natur. Øst for Fauske går veien opp til Sulitjelma, som er et av de mest brukte utfartsområdene i Salten. På fjellet går det merkede stier inn over fjellene og over kjølen til Sverige, et fantastisk fjellandskap der du kan drive jakt og fiske. I Sulitjelma er det alpinbakker og hyttefelt.

Nordland er et grotteparadis - og mange av de mest spennende grottene finner du i Salten.

Vi som bor og jobber her

Vi som bor og jobber her

Åtte plasser. Vi har plass til åtte gutter og jenter mellom 13 og 18 år. Du som kommer til oss er i en akutt situasjon, og har behov for omsorg og kanskje kartlegging. I den akutte fasen sørger vi for trygg omsorg, og tar vare på deg gjennom tydelige strukturer og grenser.

Alltid voksne tilstede. Vi er mange voksne som jobber her. Vi støtter deg i hverdagen, og gir deg den hjelpen du trenger. Vi har bred kompetanse og erfaring innen miljøterapeutisk arbeid med ungdom i kritiske faser av livet. Her hos oss finner du sosionomer, barnevernspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, lærere/førskolelærere og ansatte med yrkesrettet relevant realkompetanse.

På Røvika ungdomssenter har en rekke av miljøterapeutene videreutdanning innen KAT (Kognitiv Atferdsterapi), og er sertifisert til å bruke anerkjent kartleggingsmetodikk, somAseba, Euro ADAD, Globalt intervju, SDQ, Beck og andre metoder. Vi har egne kartleggingsansvarlige. I tillegg til at mange har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, er de fleste i personalet skolert i traumesensitivt barnevern gjennom kurset Handlekraft og opplæringsprogram HSS (R-bup) Trygghet.

Vår lovpålagte målsetting og oppgave er å ivareta deg i den akutte fasen eller krisen som du befinner deg i når du plasseres her. Vårt mål er alltid å ivareta ditt daglige behov for trygghet og trivsel.

Hovedkontakt. En av oss som jobber her blir din hovedkontakt. Hovedkontakten har et spesielt ansvar for å ivareta deg. Dere  skal sammen lage noe vi kaller handlingsplan - en plan med mål for oppholdet. Planen handler om hvordan du og vi skal jobbe for å nå målene i din plan.

Samarbeidsmøter. Den tiden du bor her, gjennomføres det samarbeidsmøter. Der møtes du, barneverntjeneste, foreldre eller foresatte og kontaktpersoner fra Røvika.

Tilsynet følger med. Noen passer på at vi som jobber her gjør ting riktig og følger lover og regler. Dette kalles tilsyn, og de som jobber med tilsyn kommer på besøk minst tre ganger i året. Du har rett til å snakke med dem alene når de er på besøk. Du kan ellers kontakte tilsynet når du selv ønsker det.

 

 

Hverdagen din

Hverdagen din

Ukeplan. Vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene våre. I samarbeid lager vi ukeplaner, med mål for uka. Dette for eksempel rundt skole, aktivitet, utvikling m.m.

Døgnrytme. Livet ved institusjonen følger en normal døgnrytme.

Skole og jobb. Når du bor på Røvika ungdomssenter skal du ha et godt dagtilbud. Alle som kommer hit er i skolepliktig alder. Vi har et nært samarbeid med grunnskolene og videregående skole og fokuserer sterkt på skole. Vi arbeider for at du skal få et skoletilbud raskt etter plassering. Det opprettes umiddelbart kontakt med skolene, og hovedkontakt har tett dialog med kontaktlærer.

Vestmyra skolesenter har ansvar for skoletilbudet for de som er plassert her og som er i grunnskolealder. Fauske videregående skole er nærskole for de som er i videregående målgruppe. For de som får et tilbud i vidergående opplæring: Studietilbudet ved Fauske videregående skole omfatter blant annet; bygg og anlegg, anleggsteknikk, byggteknikk, klima-, energi- og miljøteknikk, helse og sosial, barne- og ungdomsarbeider, restaurant- og matfag, kokk og servitør, teknikk og industriell produksjon mm.

Der det er mulig og naturlig forsøker vi å legge til rette for at du ved akuttplassering her likevel kan følge det opplæringstilbud du har ved plassering. Det kan også være aktuelt å etablere dagtilbud på institusjonen eller at ungdommene er ute i arbeidspraksis i lokalmiljøet. Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen.

Vi samarbeider også med NAV om praksisplass i bedrift for ungdommer.     

Fritid og aktiviteter. Så langt det er mulig skal du få pleie dine fritidsaktiviteter så lenge du er akuttplassert ved institusjonen.  Vi hjelper deg også med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, gjør vi gjerne ting sammen med deg - enten alene eller med noen av de andre som bor her. Dette kan for eksempel være fotballkamper, slalåm, kino, bowling, bading, ut i båt og annet i nærområdet. 

Regler. Ved institusjonen har vi noen regler for å ivareta alles rett til trygghet og trivsel.  Når du kommer hit setter vi oss ned sammen og går gjennom reglene for rommet ditt, innetider og annet du er opptatt av. Noen viktige regler:

 • Det er ikke lov å ruse seg.
 • Det er ikke lov å være voldelig eller true noen med vold.
 • Det er ikke lov å gjøre kriminelle handlinger.

Egen mobiltelefon og PC kan brukes.

Under plassering får du ukelønn. Det er mulig å ta imot besøk etter avtale. 

 «Takk for at æ fikk være her, det betyr mye for meg. Jeg kommer til å savne dere» (Gutt 17 år akuttplassert vinter 2014.)

 

Når du kommer hit

Når du kommer hit

Helsesjekk. Vi ønsker at du tar helsesjekk før plassering her.

Bli kjent. Vi er opptatt av at du skal trives best mulig. I starten vil vi bruke mye tid på å bli kjent med deg og finne ut hvordan du kan få det bra hos oss. De første dagene bruker vi på å vise deg ungdomssenteret, nærområdet og skolen eller arbeidsplassen din. For å ha mulighet til ivaretakelse er det viktig at vi er godt informert om fysisk og psykiske helse, og særlige oppfølgingsbehov.

Ta med. Det avtales med kommune, foresatte/andre hva du skal ta med deg til ungdomssenteret. Egen mobil, PC, personlige eiendeler til eget rom kan tas med. Rusmidler eller farlige gjenstander er ikke tillatt.

Samarbeid med familie og nettverk

Samarbeid med familie og nettverk

Før plassering. Når spørsmålet om en plassering på Røvika ungdomssenter, blir dette teamet tatt med på diskusjoner om veien videre. 

Akuttiltaket skal som hovedregel samarbeide nært med ungdommenes familie og nettverk. Røvika Ungdomssenter skal i samarbeid med ungdommen kartlegge hvilke personer som er viktige i ungdommens liv.

I samarbeid med ungdommen og barneverntjenesten skal det utarbeides en plan for ungdommens kontakt med foreldre, søsken, annen familie eller betydningsfulle andre. Årsaken til plassering kan ha betydning for hvem du får ha kontakt med, og på hvilken måte, også lengre besøk, hvor familie eller andre kan bo i eget hus også sammen med deg.

«Selv om jeg var fortvilet og sint ved plassering av dattera mi, følte jeg meg møtt med respekt og var trygg på at jenta mi blei godt behandlet». (Mor til jente 15 år som var på Røvika Ungdomssenter)

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Verdier. Verdiene våre er «RÅD» som står for «Respekt, Åpenhet og Deltakelse». Vi ser det som nødvendig at vi har gjensidig respekt overfor både ungdommer og voksne, at vi streber etter åpenhet både overfor ungdommene og foresatte.

Metodikk. Røvika ungdomssenter gir trygg omsorg og ivaretakelse i den akutte fasen gjennom tydelige strukturer og grenser. Vi foretar kartlegging, analyser, samt miljøterapeutiske observasjoner og tilnærminger. Ut fra dette søker vi å finne styrker/ressurser og barrierer hos deg, og på den måten bidra til å finne videre tiltak.

Det jobbes systematisk og planmessig mot å etablere mer varige løsninger som ivaretar ditt behov på lengre sikt.

Kartlegging

Vi kan tilby ulike former for kartlegginger i perioden ungdommen bor hos oss, både strukturert og ikke-strukturert kartlegging, samt standardiserte og normerte kartleggingsverktøy. Ikke-strukturert kartlegging omfatter blant annet åpne samtaler og observasjoner i miljøet og/eller situasjoner som bidrar til viktig informasjonsinnhenting. Strukturert kartlegging inneholder planlagte observasjoner for å dokumentere forhåndsdefinerte kategorier og planlagte samtaler med bruk av den kognitive diamanten og ABS-skjema.

Av standardiserte og normerte kartleggingsverktøy kan vi tilby:

ASEBA: som er standardiserte spørreskjemaer og kliniske intervjuer som brukes for å identifisere tilstander og symptomer hos ungdom basert på foresattes, lærers og ungdommens opplevelse av problembelastning i hverdagen. ASEBA er blant de mest brukte standardiserte og normerte instrumentene for å innhente informasjon om sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og atferdsvansker hos barn og unge.

SDQ: er et kort screeninginstrument for vurdering av mental helse hos barn/unge. Det er skjema for ulike informanter, egen skåring for hvordan problemene virker inn på hverdagslivet og follow-up-skjema. Skjemaene er oversatt til mange språk.

Genogram og Livslinje: Genogram er et «familietre» som lages sammen med ungdommen/familien. Formålet er å kartlegge medlemmer av den biologiske familien og/eller fosterfamilien. Det gir et bilde av hvilke ressurser som er tilgjengelig i ungdommens nære nettverk, samt hvilke utfordringer som hindrer et godt samspill i familien. Livslinje er med på å skape sammenheng i ungdommens livshistorie.

Tilstandsspesifikke kartleggingsverktøy:

BYI (Beck Youth Inventory): kartlegger områder som; selvverdiproblematikk, angst, depresjon, aggresjonsproblemer og antisosial atferd.

KATE (Kartlegging Av Traume Erfaring): kartlegger innenfor områder knyttet til Posttraumatisk Stress Lidelse (PTSD). Kartleggingen gir informasjon om traumatiske hendelser har forekommet, og i de tilfeller det er en eller flere hendelser, begrunner dette videre bruk av CPSS.

CPSS (Child Ptsd Symptome Scale): er et instrument som er utviklet for å måle symptomer på posttraumatisk stress hos barn og unge som har vært utsatt for en eller flere traumatisk(e) hendelse(r).

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på institusjon

Dine rettigheter på institusjon finnes også som brosjyre på flere språk

Tilsyn

Fylkesmannen skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det.

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.Publisert 27. mai 2014.
Oppdatert 18. februar 2016.